Νέα

Μείνετε Συντονισμένοι

Τον Μάρτιο του 2017 ολοκληρώθηκε η κατασκευή των νέων γραφειακών χώρων της ΝΟΚΙΑ HELLAS σε υφιστάμενο κτιριακό συγκρότημα γραφείων στη Νέα Κηφισιά