Νέα

Μείνετε Συντονισμένοι

Τον Μάρτιο του 2017 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του καταστήματος Η&Μ στην Αγία Παρασκευή που βρίσκεται επί της οδού Αγίου Ιωάννου 13. Το νέο κατάστημα καταλαμβάνει συνολικά 1.900 τμ και αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα όπου φιλοξενούνται οι χώροι πώλησης και οι βοηθητικοί χώροι. Για την κατασκευή του καταστήματος απαιτήθηκαν σημαντικές εργασίες εξυγίανσης του ψυχρού κελύφους και ριζικής αναδιαμόρφωσης της εσωτερικής διαρρύθμισής του. Η αρχιτεκτονική μελέτη του έργου ανήκει στο μελετητικό γραφείο Mab architecture ενώ οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του καταστήματος σχεδιάστηκαν από την ΤΕΚΕΜ ΑΕ.