Διεύθυνση έργου: Χωριό Πλάτανος, Νομός Θεσπρωτίας
Περίοδος Κατασκευής: Οκτώβριος 2010 - Απρίλιος 2011


Η πέτρινη κατοικία χρονολογείται από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης και ενίσχυσης του συνδετικού κονιάματος, θεμελιώσεις, καινούρια στέγαση, προσθήκες νέων χώρων. Η αρχιτεκτονική μελέτη έγινε από την κα Μαρία Ζώγαλη. Κατά την διάρκεια της κατασκευής, ο μηχανικός του έργου κ. Ζήσης Τσακιράκης, έπρεπε να αντιμετωπίσει τις  δύσκολες συνθήκες πρόσβασης, το έντονο φυσικό περιβάλλον, η παλαιότητα του οικήματος, οι προσθήκες στον αρχικό πέτρινο φέροντα οργανισμό. Οι εργασίες διήρκησαν 6 μήνες.