Διεύθυνση έργου: Βασιλίσσης Σοφίας 3, Άργος
Περίοδος Κατασκευής: Μάρτιος - Απρίλιος 2012


Η ανακαίνιση του υποκαταστήματος της Εμπορικής Τράπεζας στο Άργος έγινε χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του. Η μελέτη του υποκαταστήματος έγινε από το αρχιτεκτονικό γραφείο Office 25 και η διαχείριση του έργου έγινε από το Τεχνικό Τμήμα της τραπέζης. Η κατασκευή διήρκησε 60 ημέρες.