Διεύθυνση έργου: Ερμού & Βουλής, Αθήνα
Περίοδος Κατασκευής: Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2016


Τον Οκτώβριο του 2015 εγκαινιάστηκε στην Ερμού το μεγαλύτερο κατάστημα της γνωστής Σουηδικής εταιρίας ένδυσης Η&Μ στη Νότια Ανατολική Ευρώπη. Πρόκειται για τη ριζική ανακατασκευή ενός επταώροφου, διατηρητέου νεοκλασικού κτηρίου του 1904 συνολικής επιφάνειας 4300 τ.μ. Η αρχιτεκτονική μελέτη του έργου εκπονήθηκε από τον αρχιτέκτονα Κωστή Περιφανάκη, ενώ το σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων μελετήθηκε από την Αγαπάκης Μελετητική & Συνεργάτες.