Νέα

Μείνετε Συντονισμένοι

Τον Νοέμβριο του 2016 παραδόθηκε σε λειτουργία ένα νέο κατάστημα της γνωστής ελληνικής αλυσίδας προϊόντων πολιτισμού και τεχνολογίας Public στην Κύπρο. Οι μελέτες για το σύνολο των εκτελεσθέντων εσωτερικών διαμορφώσεων εκπονήθηκαν από την Public.